Labyrintem lůna do krajiny srdce

                                 Vědomá somaticko-pohybová praxe, která vede k hlubšímu sebepoznání, léčení a rozvoji.                                            Kranio v pohybu

 KRANIO SEBEPÉČE - LÉČIVÁ TEKUTOST V NAŠEM LŮNĚ - SETKÁNÍ - PODPORA            ČAS PRO SEBE


1x za měsíc: září 2023 - červen 2024

pátky 9-12h

data: 6.10., 3.11., 1.12., 19.1., 16.2., 22.3., 12.4., 17.5., 14.6.

Brno RestartujSE


Dopřejte si prostor pro pravidelné dostaveníčko se SEBOU - v podpůrném a bezpečném prostředí kuhu žen.


Na tomto cyklu setkání se budeme věnovat probouzení vědomí tekutinového těla pro uvolnění, regeneraci, propojení se s hlubokou vnímavostí a sebe-léčivými schopnostmi těla. Velmi jemná praxe nám umožní se ponořit  do svého lůna  a skrze léčivé somatické prožívání tak probouzet tekutost - lásku v našem lůně. Při cestě labyrintem lůna možná zavnímáme některé důlžité archetypy v nás.

Propojování krajiny lůna a srdce bude pro nás tou největší medicínou.Praxe kraniosakrální biodynamiky je založená na pozorování toho, jakým způsobem léčí příroda. Ukazuje, jak se orientovat na přírodní síly, které nás utvářejí (naši formu i funkci). Projevem těchto sil v těle je rytmický mikropohyb kostí, tkání a tekutin v těle.

Tyto síly a nejjemnější vnitřní pohyby vyživují naše těla, ale i naše vědomí. Propojují nás s esencí života.
Principem naší praxe bude i tekutění inspirované konceptem Continuum movement - tedy hravá práce s vodou v těle (tekutinovým tělem). Tento jemný somatický přístup k tělu nám dovolí naslouchat sobě samým a harmonizovat životní děje na úrovni těla, emocí i energií. Můžeme to připodobnit ke kraniosakrální biodynamice, kterou ale poskytujeme sami sobě.  Techniky, které budeme zažívat, se střídají ve velmi jemných postupech mikro pohybů, dechu, zvukových vibrací, a hlavně hravého objevování našeho tekutinového těla.  Zažijeme, jak jemné spontánní malé pohyby v doprovodu s určitými zvuky tělo zprůchodňují a zešťavnaťují. Dochází k nápravě struktur, někdy k hlubokým uvědoměním, někdy k uvolnění emocí... Je to velmi léčivý a vyživující proces, a hlavně každý je sám sobě terapeutem.

Na začátku se budeme věnovat probouzení/oživení lůna, nahlédnutí vlastního plánu sebeléčení, psychosomatice, základním tématům lůna, léčení. Poté se vydáme na požitkovou cestu labyrintem lůna - jednotlivými jeho vrstvami. Závěr budeme věnovat  propojení krajiny lůna a srdce, ukotvení tohoto v každodennosti a integraci uplynulých devíti měsíců.

Součástí kurzu je živé sektání 1x za měsíc (3h) po dobu 9ti měsíců (sdílení, teorie, somatická praxe), 9x audio nahrávka k jednotlivým tématům pro domácí praxi, inspirace pro dobrovolnou domácí praxi.


Využijte podporu živé skupiny, neboť  tu nevypnete jako online program a vložená energie se vám mnohonásobně vrátí.

Přidejte se do docházkového kurzu Kranio v pohybu - labyrintem lůna do krajiny srdce a využijte možnosti prohloubit kontakt s ženským mystériem a sebeléčivými silami. 1x za měsíc: září 2023 - červen 2024

pátky 9-12h

data: 6.10., 3.11., 1.12.,, 19.1., 16.2., 22.3., 12.4., 17.5., 15.6.


RestartujSe, Tomešova 563/2b, Brno

Cena: 7900 Kč  do 31.8.2023

            8500 Kč po 31.8.2023

možno platit ve 2 splátkách 


Cyklus je postaven tak, abychom se opakovaně setkávaly v komorní uzavřené skupině a mohly tak v bezpečném prostředí objevovat moudrost našeho těla. TÉMATA NAŠICH SETKÁNÍ

1. Prohloubené vtělení

tekutinové tělo - psoas, kyčle

důvěra

napěťové vzorce

Dech života

Propojení se s labyrintem lůna


Umění extáze a odevzdání

2. Hranice, bezpečí

psychosomatika lůna

dolní ústa

Panna/Artemis

nevinnost, menstruace


3. Propojení s životní silou

Vnitřní zrak

klitoris

Kněžka/milenka

potěšení


4. Propojení země s nebem

Zdroje v lůně

G-bod, prostor jóny

Léčitelka

odevzdání, uvolnění


Transformace sexuality do vědomí 

5. Vnitřní svoboda

Sebevyjádření

dolní a horní hrdlo, děložní čípek

Lilith/královna

stíny, nespoutanost, divokost


6. Žena tvůrkyně

zrození, plodnost, porod

Linie ženských předků

rodová témata, rodové vzorce

vaječníky

Matka

tvořivost


7. Partnerství

vědomí pánve

7 mužů

vejcovody

Vnitřní muž 


8. Transformace

Kdo jsem doopravdy?

síla tvůrce

embryonální témata

Lůno/děloha

kosmické vědomí


Centrování

9. Počátek

ukotvení

nová všednodennost

srdce  lůně

lůno v srdci

Phénixcyklus je vhodný

  • v čase, když se chcete věnovat zpět sobě
  • po operačních a jiných traumatizujících zákrocích v krajině pánve 
  • v přechodových obdobích v životě ženy (mateřství, klimakterium, ukončení nějaké životní etapy)
  • chcete prohloubit kontakt se svým ženstvím
  • chcete zlepšit intimní prožívání
  • chcete jít cestou sbeléčení a moudrosti
  • máte v krajině lůna problémy (jizvy, cysty, myomy, záněty atd.) 
  • potřebujete regenerovat, odpočinout


Setkání jsou  určena pro každou ženu, která je zvědavá, potřebuje oddychnout, vyživit tělo i duši, potkat se s léčivou moudrostí těla a hlavně chce si dopřát čas na své postupné vtělování v krajině lůna. Mým záměrem je poskytnout vám bezpečný prostor pro setkání se s hlubinami vlastního těla, ale také předat praxi, kterou můžeme dělat samy "doma" a zkoumat náš vnitřní prostor nezávisle na průvodcích, terapeutech a lektorech.

Naučím vás cítit se ve svém těle jako doma

Moje 15letá praxe masérky mi dává úžasnou možnost být v kontaktu s lidmi a prakticky si ověřovat, jaké neduhy je nejvíc trápí a co na ně pomáhá. 

Touha dívat se na věci mezioborově mě provedla magisterským studiem biofyziky a 4 semestry fyzioterapie. Potřeba pracovat s tělem čím dál jemnějšími, ale o to účinějšími technikami mě vedla dál - přes výcviky věnující se oblasti pánve a hlubokých svalů beder a řadu dalších kurzů. 

Objevování moudrosti tekutinového těla a její léčivé síly, "práce" s hlubokými svaly beder (svaly duše), se zvukem, fluidním pohybem, vědomím kostí a s důvěrou v léčivý proces, mě stále nepřestávají fascinovat. Při této praxi se projevují stejné síly, které zkoumá i kraniosakrální terapie a biodynamika.

Tady slova nestačí, to je potřeba zažít.


 Dana Hrabcová


Uvolněte chronické napětí a začněte vnímat síly zdraví ve svém těle.

Odhalete a harmonizujte drobné i větší disbalance ve svém systému na rovině fyzické, emoční i energetické.

Staňte se součástí společenství žen, které jsou zvídavé jako vy, a dopřejte si čas pro sebe.


Dopřejte si prostor pro probouzení živoucího těla.